Intencje mszalne MAJ

Poniedziałek /7.05/
g. 18.000 + Wanda Majchrzycka w 12 r. śm., m. Mieczysław w 19 roczn. sm.

Wtorek. /8.05/
g.7.00 + Danuta Leśniak /od chrześnicy Agnieszki./

Środa /9.05/
g.18.00 Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy

Czwartek /10.05/
g. 18.00 + Stanisława Smajek

Piątek /11.05/
g. 18.00 + Andrzej Opaliński, ż. Adela, c. Irena, ss. Józef i Władysław

Sobota /12.05/
g. 19.00 + Andrzej Krawczyk, ż. Waleria

Niedziela /13.05/
g. 7.30 + Aleksandra Oleś w 12 roczn. śmierci, m. Jan, ss. Franciszek i Jan
g. 10.30 w intencji dzieci pierwszokomunijnych

 

Poniedziałek /14.05/
g. 18.000 + Helena Baran, m. Władysław

Wtorek. /15.05/
g.18.00 + Stanisława Jaskier w 1 roczn. śmierci, m. Czesław

Środa /16.05/
g.18.00 + Cecylia Maciuszek /od kuzynki Cecylii Baran/

Czwartek /17.05/
g. 18.00 + Wiktoria Pasierbek /od wnuka Michała/

Piątek /18.05/
g. 18.00 Msza św. do Miłosierdzia Bożego

Sobota /19.05/
g. 19.00 + Grzegorz Torba

Niedziela /20.05/ Zesłanie Ducha Świetego
g. 7.30 + Edmund Baran w 22 roczn. śmierci
g. 10.30 rocznica I Komunii św.

 

Poniedziałek /21.05/ Odpust
g. 9.00 + Joanna Czubaj w 10 roczn. śmierci
g. 9.00 + Bronisława Morek /od córki Zofii z mężem/
g. 18.30 za parafian

Wtorek. /22.05/
g.7.00 + Wiktoria Pasierbek /od wnuka Marcina z ż. Barbarą/

Środa /23.05/
g.18.00 + Ludwik Fic /od córki Ewy z rodz./

Czwartek /24.05/
g. 18.00 + Józef Badura /od córki Joli z mężem/

Piątek /25.05/
g. 18.00 + Mieczysław Kowalówka w 16 roczn. śmierci

Sobota /26.05/
g. 19.00 + Janina Śliwa

Niedziela /27.05/
g. 7.30 + Ryszard Szydłowski w 13 roczn. śmierci
g. 10.30 za parafian

 

Poniedziałek /28.05/
g. 18.00 + Ludwik Fic /od córki Bożeny/

Wtorek. /29.05/
g.7.00 + Wiktoria Pasierbek /od wnuka Pawła z ż. Anną/

Środa /30.05/
g.18.00 + Bronisława Morek /od syna Piotra z żoną/

Czwartek /31.05/ Boże Ciało
g. 7.30 w 18 roczn. urodzin Klaudii o zdrowie i błog. Boże w dorosłym życiu
g.10.30 za parafian

Piątek /1.06/
g. 19.00 + Tadeusz Leśniak

Sobota /2.06/
g. 19.00 o zdrowie i błog. Boże w dorosłym życiu dla Klaudii w 18 roczn. urodzin

Niedziela /3.06/
g. 7.30 + Mieczysław Baran w 14 roczn. śmierci
g. 10.30 za parafian

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://parafia.jaskowice.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://parafia.jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jaśkowicach
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://parafia.jaskowice.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jaśkowicach, Jaśkowice 13a, 32-051 Wielkie Drogi, wpisany do Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z), NIP: 9442151284, Regon: 120370511;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Zamknij