Intencje mszalne na STYCZEŃ

Poniedziałek  /3.01/

7.00 + Irena Oleś

 

 

Wtorek  /4.01/

7.00 o zdrowie i błog. Boże w Nowym Roku

dla rodz. Majewskich.

 

Środa  /5.01/ 

g.17.00 + Władysław Rapel w 23 roczn. śmierci i zm. rodzice

 

 

Czwartek  /6.01/ Trzech Króli

7.30 + Józef Pilch, ż. Julia, s. Andrzej, ż. Janina

10.30 za parafian

16.00 Msza kolędowa dla Łysej Góry i rejonu IV

 

 

Piątek /7.01/

17.00 + Józef Baran w 33 roczn. śm., ż. Anna

 

 

Sobota /8.01/

18.00 + Marianna i Bronisław Guściora

 

 

Niedziela /9.01/

7.30 + Franciszek Szafran

10.30 za parafian

g.16.00 Msza kolędowa dla rejonu Żory, Przy Wiśle, Skotnia

 

Poniedziałek  /10.01/

7.00 + Jan Adamus, ż. Magdalena, s. Władysław

 

 

Wtorek  /11.01/

7.00 + Karol Paw /od córki Edyty z mężem i córką/

 

Środa  /12.01/ 

g.17.00  Nowenna do NMP

 

 

Czwartek  /13.01/

7.00 + Edward Starowicz / od rodz. Starowiczów z Bęczyna/

 

 

Piątek /14.01/

17.00 dziękczynna w 40 r. ślubu Jana i Krystyny

z prośbą o błog. Boże na dalsze lata małż. życia.

 

 

Sobota /15.01/

18.00 + Joanna Tomczak w 6 roczn. śm, m. Józef i zm. z rodz

 

 

Niedziela /16.01/

7.30 + Stanisław Morek, ż. Bronisława, zięć Ryszard

10.30 za parafian

 

 

Poniedziałek  /17.01/

7.30 + Anna Świat /od chrześnicy Barbary z rodz./

 

 

Wtorek  /18.01/

7.30 + Karol Paw /od syna Grzegorza z rodz./

 

Środa  /19.01/ 

g.18.00 + Franciszek Bębenek, ż. Michalina

 

 

Czwartek  /20.01/

7.30 + Edward Starowicz / od Renaty i Adama Kowalówki z rodz./

 

 

Piątek /21.01/

18.00 Msza św. do Mił. Bożego

 

 

Sobota /22.01/

18.00 + Jan Kowalówka w 11 r. śm. ż. Kazimiera i zm rodz.

 

 

Niedziela /23.01/

7.30 + Ryszard Piszczek e 9 r. śm. i zm. rodzice

10.30 za parafian

 

 

Poniedziałek  /24.01/

7.00 + Anna Świat /od Marii i Jana Ochojna z Sidziny./

 

 

Wtorek  /25.01/

7.00 + Karol Paw /od syna Romana z żoną i dziećmi./

 

Środa  /26.01/ 

g.17.00 + Salomea Pardyak w 6 roczn. śm. m. Stanisław

 

 

Czwartek  /27.01/

7.00 + Edward Starowicz / od Agnieszki i Macieja Kucharczyk./

 

 

Piątek /28.01/

17.00 rez.

 

 

Sobota /29.01/

18.00 + Tadeusz Starowicz, z. Weronika

 

 

Niedziela /30.01/

7.30 dziękczynna w 18 r. urodzin Kuby Figuła z prośbą

o błog. Boże  w dorosłym życiu.

10.30 za parafian

 

 

 

Poniedziałek  /31.01/

7.00 + Karol Paw /od syna Ireneusz i wnuczki Kamili z rodz./

 

 

Wtorek  /1.02/

7.00 + Edward Starowicz /od kuzynki Jadwigi./

 

Środa  /2.02/ 

g.7.00 + Piotr Medoń w 30 r. śm., ż. Waleria w 24 r. śm.

16. 00 + Józef Czubaj, s. Marian, zięć Ryszard

 

 

Czwartek  /3.02/

7.00 + Anna Świat / od rodz. Ficów./

 

 

Piątek /4.02/

17.00 + Irena Oleś

 

 

Sobota /5.02/

18.00 + Ludwik Fic w 4 roczn. śmierci

 

 

Niedziela /6.02/

7.30 + Julian Rybak, ż. Krystyna, ss. Józef i Bogumił

10.30 za parafian

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://parafia.jaskowice.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://parafia.jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jaśkowicach
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://parafia.jaskowice.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jaśkowicach, Jaśkowice 13a, 32-051 Wielkie Drogi, wpisany do Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z), NIP: 9442151284, Regon: 120370511;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Zamknij