80 rocznica objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia

wtorek, 15, wrzesień 2015 06:19

13-14 września tego roku obchodzimy 80 rocznicę objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia. To modlitwa przetłumaczona na wiele języków, którą odmawiają ludzie na całym świecie. 80 lat temu Pan Jezus podyktował ją świętej siostrze Faustynie po polsku.

Skąd w ogóle wzięła się Koronka do Bożego miłosierdzia?

Koronka do Bożego Miłosierdzia, to jedyna - oprócz Ojcze nasz - modlitwa, której słowa podyktował sam Jezus! Stało się to 13 września, w piątek (!), w 1935 roku w Wilnie.

„Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. (…)uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; (…) Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi”. /Dzienniczek nr 474/

Te „wewnętrznie słyszane słowa” – były właśnie słowami Koronki.

„Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas”. /Dzienniczek nr 475/

Jak odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia?

Przede wszystkim z ufnością! Koronka jest jak „telefon do Ojca”, któremu na nas zależy i który wszystko może. Dzwonimy, jak małe dzieci, które gdy czegoś chcą powtarzają z uporem: proszę! proszę! proszę! Miłosiernemu Ojcu możemy powiedzieć o wszystkim, o wielkich i małych sprawach, tak jak św. Faustyna, która modliła się Koronką np. o uratowanie duszy konającego /Dzienniczek nr 810/ ale też o to, żeby przestał padać deszcz. /Dzienniczek nr 1731/.

O jakiej porze odmawiać Koronkę?

O każdej porze dnia i nocy! Pan Jezus nigdy nie powiedział, o której godzinie mamy odmawiać Koronkę, ale prosił siostrę Faustynę, żeby odmawiała ją często.

Czy są jakieś szczególne obietnice Jezusa związane z Koronką?

Jezus obiecał, że gdy będziemy modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia, możemy wyprosić wszystko! Wszystko, co jest dobre, czyli zgodne z wolą Bożą.
Obiecał także łaskę szczęśliwej śmierci tym, którzy będą odmawiać Koronkę, ale także ludziom konającym, przy których ktoś inny odmówi tę modlitwę.

Koronka, to jakby „koło ratunkowe”, które dane jest tonącemu. Jezus powiedział nawet, że „chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę Koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia…”/Dzienniczek nr 687/.

W Polsce za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy można uzyskać odpust zupełny.

Koronka więc zdaje się być ulubioną modlitwą Jezusa. Prawie codziennie do łagiewnickiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ludzie z całego świata przysyłają świadectwa wysłuchanych próśb, czasem wręcz cudów dziejących się w ich życiu, gdy modlą się Koronką. Moc tej modlitwy zależy od mocy Twojego zaufania. Ufaj więc i módl się!

s. M. Emanuela Gemza ZMBM

Wyśpiewana Koronka i modlitwa "W 30 dni dookoła świata".

W 80 rocznicę objawienia Koronki do Bożego Miłosierdzia, 13 września (niedziela) w kaplicy klasztornej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w godzinach 20.00 - 22.00 odbędzie się czuwanie przy relikwiach św. Faustyny.

Podczas czuwania wierni będą się modlić słowami Koronki, szczególnie w intencji ŚDM oraz za zbliżający się nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Poznają okoliczności podyktowania słów Koronki s. Faustynie przez Pana Jezusa i wysłuchają świadectw. Gośćmi czuwania będą o. Łukasz Buksa OFM oraz Krzysztof Antkowiak - muzycy, którzy poprowadzą modlitwę z autorską aranżacją Koronki.

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia zapraszają do udziału w modlitwie oraz do przysłania intencji, które można wpisywać w komentarzach do wydarzenia na Facebooku, oraz słać jako prywatną wiadomość na profil Faustyna2016. Intencje zostaną wydrukowane i złożone na ołtarzu podczas czuwania, a niektóre z nich zostaną odczytane podczas modlitwy.

Na Facebooku trwa już akcja modlitewna organizowana przez profil Faustyna2016 "W 30 dni dookoła świata". Codziennie, przez cały wrzesień, na stronie wydarzenia podawane jest kilka krajów z całego świata. Spośród wymienionych wybiera się jeden i modli w intencji młodych z danego kraju. Dodatkową intencją jest prośba o dobre duchowe przygotowanie do ŚDM 2016 oraz o to, aby do Krakowa mógł przyjechać każdy, kto tego pragnie.

źródło: krakow2016.com

Msze Święte

Pon. Wt. Czw. - 7:00

Środa, Piątek, - 17:00

/okres letni - 18:00/VII,VIII -19:00

Sobota - 19.00 (Niedzielna wieczorna)

od 1.X i czas zimowy o 18.00

Niedziela i święta - 7:30, 10:30

Wybrane zdjęcia

Nabożeństwa

Nabożeństwa:

Majowe codziennie po Mszy św. o 18.00

/w niedziele po drugiej Mszy św./

Październikowe codziennie po Mszy św. o 17.00

/w niedziele po drugiej Mszy św./

W Wielkim Poście:

Droga krzyżowa w piątek po wieczornej Mszy św.

Gorzkie żale w niedziele o g. 16.00

/później dodatkowa Msza św./

Spowiedź Święta:

Przed każdą Mszą

Kamerki

paraf2

login i haslo: gosc