Intencje mszalne na GRUDZIEŃ

Poniedziałek /2.12/

g.7.00 + Marcin Wójcik /od cioci Kazi/

 

 

Wtorek. /3.12/

g.7 .00  + Ryszard Kurek /od żony/

 

 

Środa /4.12/ 

g.17.00 + Andrzej Opaliński, ż. Adela, c. Irena, s. Stanisław

 

 

Czwartek  /5.12/

7.00 o zdrowie i błog. Boże dla Joanny, Michalinki

i Maksymiliana Ochał

 

 

Piątek /6.12/

17.00 + Eugeniusz Pasierbek, ż Antonina

 

 

Sobota /7.12/

18.00 + Jan Oleś, ż. Maria, wnuk Mieczysław w 17 r. śm.

 

 

Niedziela /8.12/

7.30 + Wiesław Drzyzga, s. Marek

10.30 za parafian.

 

 

Poniedziałek /9.12/

g.7.00 + Marcin Wójcik /od Olgi Mętel/

 

 

Wtorek. /10.12/

g.7 .00  + Ryszard Kurek /od córki Bożeny z rodz./

 

 

Środa /11.12/ 

g.17.00  Nowenna do NMP

 

 

Czwartek  /12.12/

7.00 + Józef Leśniak /od rodz. Fidzińskich ze Skawiny/

 

 

Piątek /13.12/

17.00 + Józef Kot, ss. Adam i Mieczysław

 

 

Sobota /14.12/

18.00 + Julian Antos, ż. Maria

 

 

Niedziela /15.12/

7.30 + Władysław Stolarz w 29 r. śm., ż. Maria

10.30 za parafian.

 

Poniedziałek /16.12/

g.7.00 + Marcin Wójcik /od rodz. Kwaśnych/

 

 

Wtorek. /17.12/

g.7 .00  + Ryszard Kurek /od córki Katarzyny z rodz./

 

 

Środa /18.12/ 

g.17.00  + Józef Drzyzga w 16 roczn. śmierci

 

 

Czwartek  /19.12/

7.00 o błog. Boże w dorosłym życiu dla Pauliny

z okazji 18 roczn. urodzin

 

 

Piątek /20.12/

17.00 Msza św. do Miłosierdzia Bożego.

 

 

Sobota /21.12/

18.00 + Andrzej Krawczyk, ż. Waleria

 

 

Niedziela /22.12/

7.30 + Janina Klimowska w 9 roczn. śmierci

10.30 za parafian.

 

 

Poniedziałek /23.12/

g.7.00 + Marcin Wójcik /od cioci Marysi i Joasi z rodz./

 

 

Wtorek. /24.12/Wigilia Bożego Narodzenia

g.7 .00  + Ryszard Kurek /od brata z żoną./

g.23.00  /Pasterka/ – za parafian

Środa /25.12/  –   Boże Narodzenie

g.7.30  + Cecylia Śliwa, m. Mieczysław

g.10.30  + za zmarłych z rodziny

 

 

Czwartek  /26.12/ Św. Szczepana

7.30 + Weronika Starowicz, m. Tadeusz w 6 roczn. śmi

g.10.30 + Ryszard Kurek /od Rady Parafialnej/

 

 

Piątek /27.12/

17.00 + Marcin Wójcik /od mamy i Kacperka/.

 

 

Sobota /28.12/

18.00 + Elżbieta Przystał w 7 roczn. śmierci

 

 

Niedziela /29.12/

7.30 + Marian Rojek, ż. Tekla, ss. Władysław i Tadeusz

10.30 za parafian.

 

Poniedziałek /30.12/

g.7.00 + Ryszard Kurek /od szwagra Piotra z rodz./

 

 

Wtorek. /31.12/

g.16 .00  dziękczynna na zakończenie Starego Roku.

 

 

Środa  /1.01/ –   Nowy Rok

g.7.30  + Jacek Styczeń w 25 roczn. śm.,

Władysława Kuflowska, m. Józef

g.10.30  za parafian

 

 

Czwartek  /2.01/

7.00 + Marcin Wójcik/od koleżanek i kolegów z klasy SP Jaśkowice/

 

 

Piątek /3.01/

17.00 + Józef Baran w 31 roczn. śmierci, ż. Anna

 

 

Sobota /4.01/

18.00 o błog. Boże dla Danuty w 80 roczn. urodzin

 

 

Niedziela /5.01/

7.30 + Joanna Tomczak, m. Józef w 3 roczn. śm.

i  zm. rodzice

10.30 za parafian.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://parafia.jaskowice.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://parafia.jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jaśkowicach
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://parafia.jaskowice.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jaśkowicach, Jaśkowice 13a, 32-051 Wielkie Drogi, wpisany do Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z), NIP: 9442151284, Regon: 120370511;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Zamknij