Niedziela 14.04.19

 • Dzisiaj po 2 Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci kl. II. O godz. 14.20 droga krzyżowa o 15.00 gorzkie żale, składka na kwiaty do Bożego Grobu i Msza św.
 • Nabożeństwa wieczorne w W. Czwartek i w W. Piątek będą o 18.00, a w W. Sobotę będą o g. 19.00.
 • W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły. Jest to dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Po zakończeniu liturgii rozpoczniemy adorację Pana Jezusa w grobie. Bardzo proszę strażaków, by strzegli grobu Zbawiciela. Wszystkich zapraszam do adoracji, aby podziękować Chrystusowi za łaskę zbawienia.  Adoracja będzie, podobnie jak w ubiegłym roku,  w piątek do g. 24.00 i sobotę od g. 7.00 do 16.00. Ofiary składane przy adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Plan nabożeństw i adoracji wywieszony jest w gablocie. Jest też podany na stronie internetowej. Podczas adoracji, będzie można korzystać z przygotowanych tekstów rozważań i pieśni, ale ostatnie 15 min. w każdej godzinie zostawiamy na modlitwę indywidualną w ciszy.
 • W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów na świąteczny stół będzie o godzinie 00, oraz o 13.00  przed kościołem.
 • Radę Parafialną, proszę o przygotowanie ciemnicy i grobu Pańskiego w środę po Mszy św.
 • W środę po Mszy św. zbiórka ministrantów i lektorów.
 • Bóg zapłać p. Danucie Stolarz i p. Halinie Dzierwa za wysprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę, oraz ofiarę 200 zł na kościół. W tym tygodniu prosimy o sprzątanie p. Renatę Stec i p. Bożenę Jończyk.

 

ŚWIĘTE   TRIDUUM   PASCHALNE 2019:

 1. WIELKI CZWARTEK

18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej.

 • Przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy
 • Adoracja do 21.00

 

 1. WIELKI PIĄTEK

/Kościół otwarty przez cały dzień na prywatną adorację./

15.00 – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Przeniesienie Pana Jezusa do grobu

20.00 GORZKIE ŻALE

Adoracja do godz. 24.00.

 

Na adorację przychodzą wierni z rejonów:

21.00 – od kościelnego rejon III i IV od Brzeźnicy

22.00 – Łysa Góra, Skotnia i Żory

23.00 – od Trzebola rejon I i II k/ kościoła w górę

Rozważania i śpiewy przez 45 min. –  pozostawić 15 min ciszy na prywatną modlitwę.

 

 1. WIELKA SOBOTA

adoracja od 7.00 do 16.00

 • O godz. 9.00 – kl. VI i I Róża Kobiet
 • O godz. 10.00 – kl. V i II Róża Kobiet
 • O godz. 11.00 – kl. IV /święcenie pokarmów/
 • O godz. 13.00 – kl. III /poświęcenie pokarmów/
 • W późniejszych godzinach – do 16.00: VII, kl. VIII, młodzież po SP i wszyscy, którzy nie mieli jeszcze okazji adorować Pana Jezusa w grobie.

 

19.00 MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ /przynosimy świece/

 

 WIELKANOC

 • 6.00 REZUREKCJA zapraszam orkiestrę, strażaków, do niesienia feretronów, chorągwi, światła i wszystkich, byśmy razem mogli ogłosić światu Zmartwychwstanie Chrystusa
 • Druga Msza św. o 10.30.

Ogłoszenie w sprawie zbiórki na inwestycje.

 • W ubiegłe lata wiosną zbieraliśmy składkę inwestycyjną „na zeszyt”, przekazywany od jednej rodziny do drugiej. Ponieważ były protesty parafian, że nie zachowujemy RODO, postanowiliśmy, na ostatniej Radzie Parafialnej, zmienić sposób zbiórki. W ostatnią niedzielę zaczynając od tego miesiąca, czyli 28 kwietnia, przed kościołem przedstawiciele Rady Parafialnej będą zbierać ofiary w kopertach. Koperty proszę podpisać, mogą być podpisane w środku. Tak, jak już było ogłaszane, chcemy zakupić jedną działkę i wymienić inne, byśmy ziemię mieli w Jaśkowicach, a nie w Paszkówce. Za 5, 10, czy 20 lat, jeśli ziemia będzie nam potrzebna, to właśnie tutaj, ale wtedy może już być zagospodarowana przez kogoś innego. Starajcie się więc, w miarę swoich możliwości, wspomóc tę inicjatywę.

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://parafia.jaskowice.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://parafia.jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jaśkowicach
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://parafia.jaskowice.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jaśkowicach, Jaśkowice 13a, 32-051 Wielkie Drogi, wpisany do Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z), NIP: 9442151284, Regon: 120370511;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Zamknij