Intencje mszalne

Poniedziałek  /2.01/

7.00  o zdrowie i błog. Boże w Nowym Roku.

 

Wtorek  /3.01/

7.00 + Tadeusz Stawowiak  /od wnuczki Wiktorii z mężem i rodz./

 

Środa  /4.01/ 

17.00 + Józef Pilch, ż. Julia

 

 

Czwartek  /5.01/

7.00  +  Regina Sieradzka /od kuzynki Marii Starowicz./

 

 

Piątek /6.01 Trzech Króli/

7.30 + Józef Baran w 34 r. śm., ż. Julia

10.30  za parafian

16.00 Msza św. kolędowa: o błog. Boże dla rejonu III

 

 

Sobota /7.01/

18.00 + Joanna Tomaczak w 7 r. śm., m. Józef i rodzice

 

 

Niedziela /8.01/

7.30 + Władysław Rąpel w 24 r. śm. i rodzice

10.30  za parafian

16.00  Msza św. kolędowa: o błog Boże dla parafian z  Łysej Góry, oraz z ul. Jagodowej i Krakowskiej do Osieckich.

 

 

Poniedziałek  /9.01/

7.00  + Stefania Dutka od syna z dziećmi/.

 

Wtorek  /10.01/

7.00 + Jan Frejc  /od syna Ryszarda/

 

Środa  /11.01/ 

17.00  Nowenna do NMP.

 

 

Czwartek  /12.01/

7.00  +  Tadeusz Stawowiak /od wnuczki Klaudii z mężem i rodz./

 

 

Piątek /13.01/

17.00 dziękczynna w 100 –lecie urodzin Marii Kowalówka z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie.

 

 

Sobota /14.01/

18.00 +  Emilia Duda

 

 

Niedziela /15.01/

 • + Zofia Pasierbek, m. Władysław

10.30  za parafian

16.00  Msza św. kolędowa: o błog Boże dla parafian z rejonu: Żory. Przy Wiśle, Skotnia.

 

 

Poniedziałek  /16.01/

7.00  + Franciszek Bębenek w 35  roczn. śm., ż. Michalina.

 

 

Wtorek  /17.01/

7.00 + Regina Sieradzka /od kuzyna Franciszka/

 

 

Środa  /18.01/ 

17.00  + Salomea Pardyak w 7 roczn. śm., m. Stanisław.

 

 

Czwartek  /19.01/

7.00  +  Wanda Nędza /od koleżanek i kolegów ze szkoły./

 

 

Piątek /20.01/

17.00 + Msza sw. do Mił. Bożego.

 

 

Sobota /21.01/

18.00 +  Jan Kowalówka w 12 r. śm., ż Kazimiera i rodzice

 

 

Niedziela /22.01/

 • + Ryszard Piszczek w 10 r. śm. Stanisław i Freda Piszczek

10.30  za parafian

 

 

Poniedziałek  /23.01/

7.00  + Stefania Dutka /od wnuka z rodz./.

 

 

Wtorek  /24.01/

7.00 +  Jan Frejc  /od córki Krystyny z mężem/

 

 

Środa  /25.01/ 

17.00  +  Wanda Nędza.

 

 

Czwartek  /26.01/

7.00  +  Regina Sieradzka /od kuzyna Staszka z Andrychowa./

 

 

Piątek /27.01/

17.00 + Tadeusz Stawowiak /od syna Jarosława z rodz/.

 

 

Sobota /28.01/

18.00 + Tadeusz Starowicz w 20 roczn. śm., ż. Weronika

 

 

Niedziela /29.01/

 • + Zbigniew Brożek w 22 roczn. śm.

10.30  za parafian

 

 

 

Poniedziałek  /30.01/

7.00  + Tadeusz Stawowiak /od szwagra Andrzeja z żoną./.

 

 

Wtorek  /31.01/

7.00 + Stefania Dutka  /od wnuczki Anny z rodz./

 

 

Środa  /1.02/ 

17.00  +  Wiesław Kądzioła w12 roczn. śmierci.

 

 

Czwartek  /2.02/

7.00  +  Jan Oleś, ż. Maria, s. Andrzej

17.00 + Stefania Balonek w 10 roczn. Śm., m. Stanisław

 

 

Piątek /3.02/

17.00 +  Wanda Nędza  /od siostrzenicy Anny z rodz/.

 

 

Sobota /4.02/

18.00 + Stanisław Morek, ż. Bronisława i zm. z rodz.

 

 

Niedziela /5.02/

 • + Ludwik Fic w 5 roczn. śm.

10.30  za parafian

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://parafia.jaskowice.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://parafia.jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jaśkowicach
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://parafia.jaskowice.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jaśkowicach, Jaśkowice 13a, 32-051 Wielkie Drogi, wpisany do Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z), NIP: 9442151284, Regon: 120370511;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Zamknij